Winda - Gdański Archipelag Kultury.

Zadaniem Klubu jest integracja wokół działań twórczych (teatr, muzyka, plastyka) ludzi w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i drogach życiowych. Proponowane przez nas imprezy, zajęcia i projekty adresowane są do szerokiego wachlarza odbiorców, również osób niepełnosprawnych.


Winda - Gdański Archipelag Kultury jest organizatorem  m.in. następujących festiwali i przeglądów:

teatralnych:  Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO, Spotkania Trójmiejskich Teatrów Niezależnych

muzycznych: Gdańskie Noce Jazsowe, Wrzeszczańskie Dni Muzyki Organowej

  
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, podaj adres e-mail:
Winda - Gdański Archipelag Kultury w imieniu Towarzystwa Kultury Teatralnej zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Eliminacjach Miejskich 63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Gdańskie eliminacje miejskie odbędą się 7 kwietnia (sobota) o godzinie 11.00 w Klubie Winda - GAK (ul. Racławicka 17 w Gdańsku)
 
Prosimy o przekazanie powyższych informacji wszystkim zainteresowanym dorosłym, studentom, uczniom, nauczycielom języka polskiego i wychowawcom odpowiedzialnym za udział młodzieży w konkursach recytatorskich. Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie przesłuchań na szczeblu szkolnym i wytypowaniu najlepszych uczestników do udziału eliminacjach miejskich.
 
Karty zgłoszeń i regulamin do pobrania:
http://tkt.art.pl/okr

Pragniemy zwrócić uwagę na sugestie zawarte w liście przewodnim dotyczące szczególnego znaczenia prezentacji utworów poetyckich. Jednocześnie przypominamy o nieprzekraczalnym, maksymalnym czasie prezentacji.

Karty zgłoszeń wypełnione drukowanymi literami należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na:
Klub Winda - Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk
email: tomasz.kobiela@gak.gda.pl 

Nieprzekraczelny termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2018
Karty wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę.